Na firemný Facebook naozaj nepatrí hocičo. Prinášame vám niekoľko nápadov a tipov, ako vytvoriť obsah, ktorý prinesie čitateľovi hodnotu alebo ho aspoň pobaví. Ale hlavne podporí budovanie vašej značky. 

Píšte, čo najviac o budúcich udalostiach, nie minulých

Workshop, zaujímavá prednáška alebo konferencia? Oznámte vašim fanúšikom s predstihom o tejto udalosti alebo aspoň vo chvíli, keď sa ľudia ešte môžu zapojiť.

Udalosť, ktorá už odznela? Vysvetlite, o čo išlo. 

Nepíšte suché fakty, kto, kde a s kým. Namiesto toho napíšte niečo z toho, čo tam zaznelo. Ľudí viac zaujíma, čo sa na udalosti “zomlelo”, ako to, kto na nej bol. Jedna zaujímavá informácia z podujatia dá čitateľom viac ako množstvo informácií typu kto, s kým. V ideálnom prípade okrem fotiek skvelo poslúži video. 

Nebojte sa podporiť partnera / klienta 

Získali ste dôležitého a vážneho klienta. Nepíšte o sebe. Napíšte o klientovi, v čom je výnimočný. Veď vaši followeri o vás vedia dosť. Získate tak viac zaujímavého obsahu a zároveň podporujete budovanie vzťahov.

(Re)postujte obsah z “cudzích” zdrojov

Propagujte ďalšie zaujímavé a obsahovo hodnotné zdroje. Verte, ocení to nielen vaše publikum, ale aj propagovaný partner.

Poskytnite recenziu tovaru alebo služby

Ohodnoťte tovar (výrobok, knihu, film) alebo službu a poskytnite recenziu vašim čitateľom. Ak vás sledujú pravidelne a dôverujú vášmu obsahu, určite to ocenia. 

Súťaže – áno alebo nie?

Vyhnite sa súťaži, ktorá sa uchádza “len” o vašu pozornosť a jej cieľom je donútiť vás lajkovať/zdieľať niečo pre nič za nič. Ľudia radi niečo vyhrávajú alebo získavajú zľavy. V prvom rade by však súťaž mala predstavovať kvalitný obsah. A čo s odmenou? Platí, že odmena musí byť vtipná alebo hodnotná. A keď už nie je hodnodná, tak potom aspoň zriedkavá. 

Ďakovačky za okrúhle čísla

Komunikujte o lajkoch tak, aby v tom videl prínos aj váš fanúšik. Pomôcť tomu môže vecná cena,  foto, rozhovor. Platí však pravidlo = táto oslava nech nie je iba o vás, ale, čo najviac o vašich fanúšikoch.

Hovorte o ľuďoch

Príspevky venujte ľuďom ako napr. hospodárskym výsledkom za prvý kvartál. Je to príležitosť prepojiť zamestnancov s firmou, posilniť u nich lojalitu a spolupatričnosť a v konečnom dôsledku  budujete alebo podporujete firemné hodnoty. Takýto obsah má oveľa vyššiu šancu, aby ho samotní ľudia zdieľali.

Neexistuje jednotný manuál, ako budovať komunitu vašej firemnej stránky. Treba hlavne porozumieť cieľovke, čo chce čítať, pozerať atď. A tiež majte na zreteli, že na Facebook sa ľudia chodia hlavne baviť.