Zvykne sa hovoriť – “nikto nespadol z neba učený”. Je to svätá pravda. Učíme sa každým dňom, každým projektom. Dôležitým faktom pri online marketingu je hlavne neprestať sa vzdelávať a objavovať. Nižšie nájdete stručný prehľad základných nástrojov, ktoré sú v dnešnej dobe v digitálnom priestore najviac využívané. V praxi sa väčšinou využíva kombinácia viacerých týchto nástrojov, doplnená o formy tradičného marketingu ako je print, TV alebo rozhlas. 

Sociálne siete

V súčasnosti sú sociálne siete najsilnejším reklamným nástrojom v online priestore. Budovanie značky, kontaktovanie zákazníkov a hlavne predaj – to všetko v spojení s moderným webom alebo mobilnou aplikáciou, funguje naefektvínejšie pri správnej zvolenej komunikačnej stratégii na sociálnych sieťach. V prostredí slovenského internetu stále dominuje Facebook. Ďalšími silnými nástrojmi sú YouTube a Instagram. Firmy v posledných rokoch stále viac a viac využívajú na budovanie značky sociálnu sieť Linkedin

Pay-Per-Click (PPC)

PPC (Pay Per Click) alebo platba za kliknutie patrí medzi najžiadanejšie formy internetovej reklamy. Princíp spočíva v nasadení bannerovej reklamy, kde inzerent neplatí za každé zobrazenie reklamy, ale až vtedy, keď sa na reklamu klikne. Jej výhodou je merateľnosť. Okrem bannerovej reklamy sa nasadzujú aj tzv. textové reklamy vo vyhľadávaní – zobrazujú sa nad organickými výsledkami vo vyhľadávačoch. Na tieto sa najčastejšie využíva nástroj Google Adwords

Copywriting zameraný na základnú SEO optimalizáciu

Ak pripravujete obsah na webovú stránku, je potrebné od začiatku myslieť na jeho optimalizáciu pre internetové vyhľadávače. SEO (Search Engine Optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa váš web zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch. Kľúčové slová, hyperlinky až po názvy podstránok – na to všetko je potrebné myslieť pri tvorbe obsahu. Výrazne to ovplyvňuje miesto, na ktorom sa vaša stránka zobrazí vo vyhľadávačoch. 

E-mail / target marketing

Správna komunikácia formou newsletterov môže byť kľúčovým nástrojom vášho marketingu. Platí tu opäť zlaté pravidlo, podobne, ako pri obsahu na blogoch alebo sociálnych sieťach, že najdôležitejším faktorom je obsah a pravidelosť. Jedným z najjednoduchších nástrojov na správu e-mailových databáz a rozposielanie newsletterov je Mailchimp

Blogovanie

Blogovanie alebo písanie príspevkov je ďalším efektívnym nástrojom, ako osloviť vašu cieľovú skupinu. Existujú rôzne platformy pre blogovanie, ktoré môžete využívať bezplatne. Medzi najznámejšie patri Blogger, WordPress alebo Tumblr. Vami vytvorený blog môžete následne napojiť na váš web. Vhodným obsahom blogu a jeho pravidelnosťou si zároveň pripravujete obsah pre svoj web a sociálne siete, na ktorých vaša značka komunikuje.

Dalo by sa písať ešte niekoľko strán, ktoré nástroje sú efektívne v prepojení na offline marketing… V #mytargo vám pomôžeme s výberom tej najlepšej a cenovo výhodnej kombinácie.